Bilang paunang ayuda o tulong para sa mga katutubong pamayanan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A (BFAR 4A) ay namahagi ng 7,200 pirasong tilapia fingerlings (6,000 pirasong I-EXCEL tilapia fingerlings at 1,200 piraso ng red tilapia fingerlings) sa mga katutubong dumagat/remontado mula Brgy. Mamuyao, Tanay, Rizal noong ika-1 ng Hulyo 2020. Bukod dito, namahagi rin ang aming ahensya ng 20 kilong commercial feeds at 4 kilong duckweeds. Ito ay bilang bahagi ng Indigenous People- Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo (IPs-4Ks) Program sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay naglalayong i-angat ang kabuhayan ng mga kapatid nating katutubong lalo na sa agrikultura at pangisdaan.


“Malaking tulong po sa amin dito sa bundok na magkaroon ng mga semilya ng isda para po sa aming palaisdaan upang hindi na po bibili ang aming mga kabarangay buhat po sa bayan, kundi sa sarili na naming bakuran.” ayon kay Chieftain Rico B. Gonzales ng katutubong dumagat/remontado.
Bago ang nasabing pamamahagi ay itinuro muna sa mga benepisyaryo ang mga kaalaman sa tamang pag-aalaga ng tilapia sa fishpond. Ito ay upang gabayan ang ating mga kababayang katutubo sapag-aalaga ng mga isdang ipinamahagi. Ang nagbahagi ng kaalaman ay sila Rizal- Provincial Fisheries Officer, Domingo L. Torres at ng Fisheries Production and Support Services Division (FPSSD) staff na si Errol Vibal.


Ang nasabing pamamahagi ay naisagawa sa pamamagitan ng Regional Focal Person for IPs-4Ks Project, Bb. Josefina R. Tolentino, katuwang ang PFO-Rizal, Mr. Domingo L. Torres, Batangas Inland Fisheries Technology Outreach Station (BIFTOS), Bb. Nenita S. Kawit at FPSSD Technical Staff G. Errol Vibal. Sa pakikipagtulungan ng National Commission on Indigenous People (NCIP) Region 4A.

IndigenousPeopleKabuhayanAtKaunlaranNgKababayangKatutuboProgram#BFAR4A